Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mapové podklady

Interaktivní mapa

Mapa

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Silnice II/117 před rekonstrukcí vjezd do obce od Letin

Silnice II/117 před rekonstrukcí vjezd do obce od Letin

Silnice II/117 před rekonstrukcí pohled na výjezd k Letinám

Silnice II/117 před rekonstrukcí pohled na výjezd k Letinám

silnice II/117 před rekonstrukcí pohled z horejší křižovatky s MK

silnice II/117 před rekonstrukcí pohled z horejší křižovatky s MK

Silnice II/117 před rekonstrukci na křžovatce se silnicí II/230

Silnice II/117 před rekonstrukci na křžovatce se silnicí II/230

Husar na koni - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Husar na koni - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Ptáček a větrník - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Ptáček a větrník - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Páry v kroji - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Páry v kroji - současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

panenky současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Brandem

panenky současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Brandem

koníci současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

koníci současně vyráběné skašovské dřevěné hračky p. Radkem Brandem

Původní skašovské dřevěné hračky ze soukromé sbírky s obci Skašov (vyrobeno do roku 1960)

Původní skašovské dřevěné hračky ze soukromé sbírky s obci Skašov (vyrobeno do roku 1960)

Vítězem 20.roč. v nohejbalu se stalo družstvo Jarda Chroust z Prádla. Nejlepší hráč turnaje Pavel Pelcr(stojící v pravo) při  vyhlášení turnaje s poháry pro vítěze a věcnými cenami.

Vítězem 20.roč. v nohejbalu se stalo družstvo Jarda Chroust z Prádla. Nejlepší hráč turnaje Pavel Pelcr(stojící v pravo) při  vyhlášení turnaje s poháry pro vítěze a věcnými cenami.

Ceny vítěnému družstvu Jrda Chroust z Prádla předávají starosta obce K.Šrámek a starosta hasičů M. Fiala

Ceny vítěnému družstvu Jrda Chroust z Prádla předávají starosta obce K.Šrámek a starosta hasičů M. Fiala


Stránka

Obec Skašov zajistila v  roce 2013 tyto investiční i neinvestiční akce:

        1.V závěru roku 2012 byla dokončena rekonstrukce silnice v obci II/117 Skašov - Letiny v celkové délce 611 m včetně vybudování oboustranných chodníků. Finanční náklady na výstavbu chodníků byly pro obec Skašov ve výši 2255859,54 Kč a obec na tuto akci získala dotaci ve výši 300000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 300000,- Kč.

         2.  SÚS PK v II/IV roku 2013 zařazena do plánu investic Plzeňského kraje rekonstrukce silnice II/117 Skašov-Měčín  včetně vybudování jednostranného chodníku, kterou  zajistila firma STRABAG s termínem dokončení k 31.8.2013. Náklady na vybudování jednostranného chodníku ve výši 1 346 378,05 Kč hradila obec Skašov plně ze svého rozpočtu. Žádosti o poskytnutí dotace s PSOV Plzeňského kraje nebylo obci Skašov vyhověno.

       3.V prvém pololetí roku 2013 obe Skašov zajistila úpravu dvou křižovatek místní komunikace při silnici II/230, abychom omezili průjez motorových vozidel po místní komunikaci "kovárnou" směrem na Letiny. Současně s touto akcí byla zajištěna oprava výtluků a celoplošný penetrační postřik se zadrcení na místní komunikaci od kontejnerů až k hájovně o celkové ploše 2500 m2. Náklady na úpravy dvou křižovatek pro průjezd kovárnou a oprava výtluků včetně celoplošného penetračního postřiku se zadrcením bylo hrazeno z rozpočtu obce Skašov ve výši 4880067,65 Kč. Potřednictvým Aktivios jsme na tuto akci obdrželi ze SZIF v Českých Budějovicích dotaci ve výši 154000,-

         4. V měsíci září byla vybudována nová vodovodní přípojka pro zásobování pitnou vodou sportovní a kulturní areál Skašov. Vodovodní přípojka byla vybudována finančním nákladem cca 280000,- Kč a obec na tuto investiční akci získala od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci ve výši 200000,- Kč z programu na řešení havarijních stavů. Touto investicí se nám po dlouhých 25 letech zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní areál Skašov.

Obec Skašov připravuje pro rok 2012 tyto investiční i neinvestiční akce:

  1. Rekonstrukce silnice II/117 Skašov Letiny včetně chodníků finanční nákladem přes 11 mil. Kč z toho obec Skašov hradí rekonstrukci chodníků ve výši 2300000.-Kč . (obci byla poskytnuta dotace ve výši 300000,- Kč z PSOV Plzeňského kraje.

2. Oprava havarijního stavu střešní krytiny budovy obecních bytů v č.p.62: Na opravu havarijního stavu st´řešní krytiny obdržela obec Skašov dotaci ve výši 115000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

3. Neinvestiční akce v roce 2012 byla výstavba přístřešku na koupališti a zakoupení markýzi k hospodě na koupališti.

4. Zakoupili jsme nový zahradní traktor JOHN DEERE na údržbu travnatých ploch a veřejných prostranství.

V roce 2010 obec Skašov zajistila opravu budova obecního úřadu Skašov celkovým nákladem 540292,- Kč Na celkové opravě budovy obecního úřadu Skašov se významnou měrou finančně podílel Krajský úřed Plzeňského kraje, který obci Skašov poskytl na tuto akci z POSV Plzeňského kraje finanční částku ve výši 200 000,-  Kč.

       V roce 2011 obec Skašov zajistila opravu obecních bytů v č.p.62 ve Skašově.

Na zateplení obou bytů obdržela obec Skašov od SFŽP z programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" dotaci ve výši 150800,-Kč.

       Na řešení havarijního stavu radiátorů, prasklé vodovodní potrubí a zateplení verandy obou bytů obdrží obec Skašov dotaci ve výši 210000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

       Máme připravenou projektovou dokumentaci pro "Vegetační čističku odpadních vod", požádali jsme o vydání stavebního povolení a o dotaci na výstavbu "Vegetační ČOV v roce 2013.

       Pro roce se vzhledem k příznivému a teplému počasí vydařilo pořádání sportovních,kulturních a společenských akcí u příležitosti Skašovské pouti dne 4.8.2012.

        Více na přiložené fotodokumentaci