Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mapové podklady

Interaktivní mapa

Mapa

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Drhé místo 20.roč. nohejbalového turnaje obsadilo družstvo Hrubých z Hájů

Drhé místo 20.roč. nohejbalového turnaje obsadilo družstvo Hrubých z Hájů

Nejlepší hráč turnaje Pavel Pelcr z Prádla přebírá pohár pohár od starosty obce

Nejlepší hráč turnaje Pavel Pelcr z Prádla přebírá pohár pohár od starosty obce

Soutěžíci nastoupeni k vyhodnocení turnaje. Ceny pro soutěžící byly zajištěny za výrazné podpory místních sponzorů

Soutěžíci nastoupeni k vyhodnocení turnaje. Ceny pro soutěžící byly zajištěny za výrazné podpory místních sponzorů

Boj o každý bod a dobré umístění

Boj o každý bod a dobré umístění

Turnaj probíhal na dvou hřištích na koupališti ve Skašově

Turnaj probíhal na dvou hřištích na koupališti ve Skašově

Jiří a Luboš Žežulkové organizovali 20.roč. a aktivně se zapojili do bojů o nejlepší umístění (5.místo)

Jiří a Luboš Žežulkové organizovali 20.roč. a aktivně se zapojili do bojů o nejlepší umístění (5.místo)

Ředitel 20. ročníku turnaje v nohejbalu Petr Žežulka(u stolu uprostřed)

Ředitel 20. ročníku turnaje v nohejbalu Petr Žežulka(u stolu uprostřed)

Návštěvníci skašovské pouti si vyzkoušeli bojové umění z Harcíři

Návštěvníci skašovské pouti si vyzkoušeli bojové umění z Harcíři

Historické obleky si vyzkoušeli návštěvníci skašovské pouti

Historické obleky si vyzkoušeli návštěvníci skašovské pouti

Historické obleky si mohli vyskoušet i návštěvníci skašovské pouti v roce 2012

Historické obleky si mohli vyskoušet i návštěvníci skašovské pouti v roce 2012

Vystoupení Harcířů o skašovské pouti 2012

Vystoupení Harcířů o skašovské pouti 2012

Vystoupení Harcířů o skašovské pouti 2012

Vystoupení Harcířů o skašovské pouti 2012


Stránka

Obec Skašov zajistila v  roce 2013 tyto investiční i neinvestiční akce:

        1.V závěru roku 2012 byla dokončena rekonstrukce silnice v obci II/117 Skašov - Letiny v celkové délce 611 m včetně vybudování oboustranných chodníků. Finanční náklady na výstavbu chodníků byly pro obec Skašov ve výši 2255859,54 Kč a obec na tuto akci získala dotaci ve výši 300000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 300000,- Kč.

         2.  SÚS PK v II/IV roku 2013 zařazena do plánu investic Plzeňského kraje rekonstrukce silnice II/117 Skašov-Měčín  včetně vybudování jednostranného chodníku, kterou  zajistila firma STRABAG s termínem dokončení k 31.8.2013. Náklady na vybudování jednostranného chodníku ve výši 1 346 378,05 Kč hradila obec Skašov plně ze svého rozpočtu. Žádosti o poskytnutí dotace s PSOV Plzeňského kraje nebylo obci Skašov vyhověno.

       3.V prvém pololetí roku 2013 obe Skašov zajistila úpravu dvou křižovatek místní komunikace při silnici II/230, abychom omezili průjez motorových vozidel po místní komunikaci "kovárnou" směrem na Letiny. Současně s touto akcí byla zajištěna oprava výtluků a celoplošný penetrační postřik se zadrcení na místní komunikaci od kontejnerů až k hájovně o celkové ploše 2500 m2. Náklady na úpravy dvou křižovatek pro průjezd kovárnou a oprava výtluků včetně celoplošného penetračního postřiku se zadrcením bylo hrazeno z rozpočtu obce Skašov ve výši 4880067,65 Kč. Potřednictvým Aktivios jsme na tuto akci obdrželi ze SZIF v Českých Budějovicích dotaci ve výši 154000,-

         4. V měsíci září byla vybudována nová vodovodní přípojka pro zásobování pitnou vodou sportovní a kulturní areál Skašov. Vodovodní přípojka byla vybudována finančním nákladem cca 280000,- Kč a obec na tuto investiční akci získala od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci ve výši 200000,- Kč z programu na řešení havarijních stavů. Touto investicí se nám po dlouhých 25 letech zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní areál Skašov.

Obec Skašov připravuje pro rok 2012 tyto investiční i neinvestiční akce:

  1. Rekonstrukce silnice II/117 Skašov Letiny včetně chodníků finanční nákladem přes 11 mil. Kč z toho obec Skašov hradí rekonstrukci chodníků ve výši 2300000.-Kč . (obci byla poskytnuta dotace ve výši 300000,- Kč z PSOV Plzeňského kraje.

2. Oprava havarijního stavu střešní krytiny budovy obecních bytů v č.p.62: Na opravu havarijního stavu st´řešní krytiny obdržela obec Skašov dotaci ve výši 115000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

3. Neinvestiční akce v roce 2012 byla výstavba přístřešku na koupališti a zakoupení markýzi k hospodě na koupališti.

4. Zakoupili jsme nový zahradní traktor JOHN DEERE na údržbu travnatých ploch a veřejných prostranství.

V roce 2010 obec Skašov zajistila opravu budova obecního úřadu Skašov celkovým nákladem 540292,- Kč Na celkové opravě budovy obecního úřadu Skašov se významnou měrou finančně podílel Krajský úřed Plzeňského kraje, který obci Skašov poskytl na tuto akci z POSV Plzeňského kraje finanční částku ve výši 200 000,-  Kč.

       V roce 2011 obec Skašov zajistila opravu obecních bytů v č.p.62 ve Skašově.

Na zateplení obou bytů obdržela obec Skašov od SFŽP z programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" dotaci ve výši 150800,-Kč.

       Na řešení havarijního stavu radiátorů, prasklé vodovodní potrubí a zateplení verandy obou bytů obdrží obec Skašov dotaci ve výši 210000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje.

       Máme připravenou projektovou dokumentaci pro "Vegetační čističku odpadních vod", požádali jsme o vydání stavebního povolení a o dotaci na výstavbu "Vegetační ČOV v roce 2013.

       Pro roce se vzhledem k příznivému a teplému počasí vydařilo pořádání sportovních,kulturních a společenských akcí u příležitosti Skašovské pouti dne 4.8.2012.

        Více na přiložené fotodokumentaci