Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mapové podklady

Interaktivní mapa

Mapa

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Investiční a neinvestiční akce v roce 2015

 

Pro rok 2015 jsme již v roce 2014 zajistili změnu projektové dokumentace „Vegetační ČOV Skašov“ na VČOV druhé generace celkovým nákladem ve výši 71595,70 Kč, projektovou dokumentaci na víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu koupaliště ve výši 47390,- Kč a projektovou dokumentaci na opravu interiéru místní kaple.

U všech těchto investičních i neinvestičních akcí je jejich realizace závislá na získání dotací. Pro vegetační čističku odpadních vod v současné době zajišťujeme změnu územního rozhodnutí a změnu stavebního povolení dle přepracovaného projektu na „Vegetační čističku odpadních vod“ II.generace. Předpokládáme, že v průběhu II.pololetí bude vyhlášen dotační titul na SFŽP na výstavbu čističek odpadních vod, že budeme včas připraveni k podání žádosti o dotaci. V případě získání dotace na výstavbu „Vegetační čističky odpadních vod“ bychom její výstavbu zahájili ještě v roce 2015 a dokončili v roce 2016. Současně bychom žádali o dotaci na výstavbu prodloužení kanalizace při silnici II/230 a obě tyto investiční akce by se realizovali současně. Bez dotace Vegetační čističku odpadních vod a kanalizaci při silnici II/230 v obci Skašov nepostavíme.

Na výstavbu „Víceúčelového hřiště“ v areálu koupaliště, jsme požádali o dotaci ve výši 400000,-Kč na ministerstvo pro místní rozvoj. Původní rozpočtové náklady ve výši 1300000,- Kč chceme snížit o výstavbu ocelového oplocení do výšky 4,25 m a nahradit jej oplocením do výšky pouze 1,20 m a za brankama oplocení z textilní sítě do výše cca 3 m. V případě obdržení dotace bude výstavba víceúčelového hřiště zahájena v září roku 2015 a dokončena k 30.11.2015.

Na opravu interieru kaple Skašov jsme požádali o dotaci ve výši 300000,- Kč Krajský úřad Plzeňského kraje z programu „Stabilizace a obnovy venkova“. V případě získání dotace by práce na opravě interiéru kaple Skašov byly zahájeny k 1.5.2015 a dokončeny k 31.7.2015. Rozsah prací při opravě interiéru kaple je navržen dle projektu ing. Tomáše Kostohryze – projekční atelier „Rekostrukce a sanace historických budov“ rozsah prací je následující:

Stavební úpravy podlahy kaple, která byla poškozena kořeny vzrostlých lip, které již byly odstraněny a nahrazeny jinou výsadbou zeleně. Stávající cihelná dlažba bude opatrně demontována a uložena zpět na novou separační vrstvu z kačírku písku a vápna.

Bude zajištěna oprava vnitřních omítek a zajištěn jejich nový nátěr dle původní historické malby . Bude zajištěna oprava stávajícího schodiště na kůr včetně výměny nových podstupnic.Bude provedeno vyčištění a očištění konstrukce kůru včetně zábradlí a jeho případná barebné retuš novým nátěrem. Bude provedena odborná truhlářská oprava a následná barevná retuš oltáře kaple a repase lavic pro věřící. Předpokládá se repase rámů obrazů s případným doplněním tištěnými obrazy. Dále se předpokládá výrobu nové slohové kovové mříže do průchodu v podvěží, která bude osazena pod klenebný pas tak, aby byla možná prohlídka kaple pro návštěvníky přes zamknutou mříž a zároveňumožněno letní větrání kaple. Konkrétní rozsah prací může být upraven na základě výše získané dotace a cenové nabídky od dodavatelů na opravu interiéru kaple Skašov. Získáme-li dotaci z PSOV Plzeňského kraje lze předpokládat, že mše svatá o skašovské pouti dne 9.8.2015 bude již v nově opraveném interiéru kaple Skašov.

Jako v předcházejících letech v letních měsících zaměstnáme dva skašovské občany na veřejně prospěšných prací, kteří budou pravidelně zajišťovat úklid a sečení veřejných travnatých ploch a úklid veřejných prostranství obce Skašov.