Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mapové podklady

Interaktivní mapa

Mapa

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Plánované investiční a  neinvestiční akce v  roce 2018

          V závěru roku 2017 byly dokončeny dvě nejvýznamnější z roku 2017. Byla dokončena „Vegetační čistička odpadních vod Skašov“ včetně obslužné komunikace a „Rekonstrukce lesní cesty“.

Náklady na výstavbu VČOV byly zvýšené cca po 1 200 000,- Kč z důvodů změny stavby některých objektů VČOV. Od 28.11.2018 je VĆOV v ročním zkušebním provozu a po jeho zkončení bude zkolaudována a uvedena do trvalého provozu. Výsledky rozborů odpadní vody odtékající z VČOV jsou vysoce pod stanoveným limitem. Na výstavbu VČOV jsme obdrželi dotaci celkem ve výši 4 658 400,- Kč.

Rekonstrukce lesní cesty byla dokončena k 31.10.2018 v celkové délce 1,2 km. Finanční náklady na rekonstrukci lesní cesty byly 3 358 509,- Kč a dotace ze SZIF byla ve výši ve výši

2 517 000,- Kč, která byla vyplacena v II/IV letošního roku a úvěr, který jsme měli od KB byl již zaplacen v plné výši.

           Na rok 2018 máme připraveny neinvestiční akce a to obnovu místních komunikací a dokončení zateplení obecních bytů, oprava dvou veřejných studní.

              Na obnovu místních komunikací komunikací se nám podařilo zajistit dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 % uznatelných nákladů tj. 575 657,- Kč a celkové uznatelné finanční náklady jsou ve výši 575 657,- K a finanční náklady na vybudování vjezdů k jednotlivým rodinným domům jsou ve výši 135 400,- Kč. Celkem předpokládané finanční náklady na obnovu místních komunikací v roce 2018 ve výši 1 286 714,- Kč. Obnovu místních komunikací na základě výběrového řízení zajistí firma Silba Plzeň s.r.o. Částkova ul. Plzeň. Zahájení prací na obnově MK se předpokládá v druhé polovině srpna 2018 a dokončení do 30.9.2018.

           Na dokončení zateplení obecních bytů jsme obdrželi dotaci s PSOV Plzeňského kraje ve výši 100 000,- Kč. Celkové finanční náklady jsou ve výši cca 152 000,- Kč. Realizace zateplení bytového domu č.p.62 ve Skašově bude zajištěna v září letošního roku.

              Pro rok 2018 bylo v rozpočtu obce plánováno opravit dvě veřejné studně a to u kapličky a u č.p.18. Dle smlouvy budou opravy veřejných studní dokončeny do 30.6.2018 a předpokládané náklady na jejich opravu jsou ve výši cca 100 000,- Kč. Další neinvestiční akce budeme realizovat dle schváleného rozpočtu na rok 2018 a dle finančních možností obce.

         V  předcházejících letech v letních měsících jsm zaměstnávali tři skašovské občany na veřejně prospěšných prací, kteří pravidelně zajišťovali úklid a sečení veřejných travnatých ploch a úklid veřejných prostranství obce Skašov. Bohužel vzhledem k tomu, že se pracovníky na veřejně prospěšné práce nepodařilo zajistit jsou úkoly v úklidu veřejných ploch a sečení travnatých pozemků zajišťovány skašovskými občany obce na dohodu o provedení práce.

             V říjnu letošního roku budou volby do zastupitelstva obce Skašov na čtyřleté volební období 2018-2022 ve kterých se bude volit sedmičlenné zastupitelstvo obce Skašov. Zvolení nový členové zastupitelstva obce si ze svého středu zvolí nového starostu obce, místostarostu obce a předsedy komisí.