Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecSkašov

Rok 2013

Investiční a neinvestiční akce v roce 2013

V závěru roku 2012 jsme zajistili společně s SÚS Plzeňského kraje  projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení na "Rekonstrukci silnice II/117 směr Měčín" včetně vybudování jednostranného chodníku. Rekonstrukce silnice II/117 směr Měčín byla SÚS PK v I/IV roku 2013 zařazena do plánu investic Plzeňského kraje. Rekonstrukci silnice včetně vybudování jednostranného chodníku zajistila firma STRABAG s termínem dokončení rekonstrukce silnice do 31.5.2013 a s termínem dokončení chodníku do 31.8.2013. Náklady na vybudování jednostranného chodníku ve výši 1 346 378,05 Kč hradila obec Skašov plně ze svého rozpočtu. Žádosti o poskytnutí dotace s PSOV Plzeňského kraje nebylo obci Skašov vyhověno. V prvém pololetí roku 2013 obec Skašov zajistila úpravu dvou křižovatek místní komunikace při silnici II/230, abychom omezili průjezd motorových vozidel po místní komunikaci "kovárnou" směrem na Letiny. Současně s touto akcí byla zajištěna oprava výtluků a celoplošný penetrační postřik se zadrcení na místní komunikaci od kontejnerů až k hájovně o celkové ploše 2500 m2. Náklady na úpravy dvou křižovatek pro průjezd kovárnou a oprava výtluků včetně celoplošného penetračního postřiku se zadrcením bylo hrazeno z rozpočtu obce Skašov ve výši 488067,65 Kč. Za pomoci Mas Aktivios jsme na tuto akci obdrželi dotaci ze SZIF v Českých Budějovicích ve výši 154000,- Kč. V září 2013 zajistila obce nový zdroj pitné vody pro areál koupaliště vybudováním nové vodovodní přípojky z vrtu vzdáleném od koupaliště cca 450 m. Finanční náklady na vybudování vodovodní přípojky byly ve výši 289624,- Kč a obec obdržela na tuto akci dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 200000,- Kč. Touto investicí se nám po dlouhých 25 letech zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní areál Skašov. Pro zajištění bezpečnosti skašovských občanů byly na silnici II/230 směr Nepomuk-Přeštice instalovány informativní měřiče rychlosti při vjezdu do obce Skašov od Nepomuka a od Přeštic. Náklady na instalaci dvou měřičů rychlosti byly ve výši 119064,- Kč a obec Skašov obdržela dotaci ve výši 50000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu bezpečný kraj. V rubrice fotografie na stránkách obce Skašov se můžete podívat na foto dokumentaci z těchto investičních a neinvestičních akcích,před a po rekonstrukci.

V sobotu 29. června 2013 Sbor dobrovolných hasičů Skašov pořádal  oslavy 120. výročí založení SDH SKAŠOV v areálu koupaliště SKAŠOV s tímto programem:

13:00 hodin – slavnostní valná hromada SDH Skašov

14:00 hodin – prezentace družstev k „netradičnímu“ požárnímu útoku

15:00 hodin – zahájení soutěže v „netradičnímu“ požárnímu útoku

po celé odpoledne ukázka současné i historické hasičské techniky,

včetně praktických ukázek pro děti.

Při oslavách 120. výročí založení SDH ve Skašově s soutěže v netradičním požárním útoku zůčastnili pouze čtyři hasičská družstva, z toho tři družstva SDH Skašov a jedno družstvo z Přeštic.  Velmi překvapivé bylo vystoupení hasičského družstva seniorů a seniorů čekatelů s hasičskou technikou STRATÍLEK první motorovou stříkačkou SDH Skašov, které bylo letos již 80 let. I pro své stáři ji členové sboru SDH Skašov udržují v provozuschopném stavu a že je schopná plného zásahu ukázali senioři při hasičském útoku. I když stáří celého sedmičlenného družstva bylo 520 let vedli si při hasičském útoku velice zdatně. K jejich překvapivému hasičskému útoku určitě přispěla historická ústroj. Více o hasičském útoku seniorů si můžete prohlédnou v kapitole fotodokumentace.

 

 

V závěru roku 2012 jsme zajistili společně s SÚS Plzeňského kraje  projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení na "Rekonstrukci silnice II/117 směr Měčín" včetně vybudování jednostranného chodníku. Rekonstrukce silnice II/117 směr Měčín byla SÚS PK v I/IV roku 2013 zařazena do plánu investic Plzeňského kraje. Rekonstrukci silnice včetně vybudování jednostranného chodníku zajistila firma STRABAG s termínem dokončení rekonstrukce silnice do 31.5.2013 a s termínem dokončení chodníku do 31.8.2013. Náklady na vybudování jednostranného chodníku ve výši 1 346 378,05 Kč hradila obec Skašov plně ze svého rozpočtu. Žádosti o poskytnutí dotace s PSOV Plzeňského kraje nebylo obci Skašov vyhověno. V prvém pololetí roku 2013 obec Skašov zajistila úpravu dvou křižovatek místní komunikace při silnici II/230, abychom omezili průjezd motorových vozidel po místní komunikaci "kovárnou" směrem na Letiny. Současně s touto akcí byla zajištěna oprava výtluků a celoplošný penetrační postřik se zadrcení na místní komunikaci od kontejnerů až k hájovně o celkové ploše 2500 m2. Náklady na úpravy dvou křižovatek pro průjezd kovárnou a oprava výtluků včetně celoplošného penetračního postřiku se zadrcením bylo hrazeno z rozpočtu obce Skašov ve výši 488067,65 Kč. Za pomoci Mas Aktivios jsme na tuto akci obdrželi dotaci ze SZIF v Českých Budějovicích ve výši 154000,- Kč. V září 2013 zajistila obce nový zdroj pitné vody pro areál koupaliště vybudováním nové vodovodní přípojky z vrtu vzdáleném od koupaliště cca 450 m. Finanční náklady na vybudování vodovodní přípojky byly ve výši 289624,- Kč a obec obdržela na tuto akci dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 200000,- Kč. Touto investicí se nám po dlouhých 25 letech zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní areál Skašov. Pro zajištění bezpečnosti skašovských občanů byly na silnici II/230 směr Nepomuk-Přeštice instalovány informativní měřiče rychlosti při vjezdu do obce Skašov od Nepomuka a od Přeštic. Náklady na instalaci dvou měřičů rychlosti byly ve výši 119064,- Kč a obec Skašov obdržela dotaci ve výši 50000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu bezpečný kraj. V rubrice fotografie na stránkách obce Skašov se můžete podívat na foto dokumentaci z těchto investičních a neinvestičních akcích,před a po rekonstrukci.

V sobotu 29. června 2013 Sbor dobrovolných hasičů Skašov pořádal  oslavy 120. výročí založení SDH SKAŠOV v areálu koupaliště SKAŠOV s tímto programem:

13:00 hodin – slavnostní valná hromada SDH Skašov

14:00 hodin – prezentace družstev k „netradičnímu“ požárnímu útoku

15:00 hodin – zahájení soutěže v „netradičnímu“ požárnímu útoku

po celé odpoledne ukázka současné i historické hasičské techniky,

včetně praktických ukázek pro děti.

Při oslavách 120. výročí založení SDH ve Skašově s soutěže v netradičním požárním útoku zůčastnili pouze čtyři hasičská družstva, z toho tři družstva SDH Skašov a jedno družstvo z Přeštic.  Velmi překvapivé bylo vystoupení hasičského družstva seniorů a seniorů čekatelů s hasičskou technikou STRATÍLEK první motorovou stříkačkou SDH Skašov, které bylo letos již 80 let. I pro své stáři ji členové sboru SDH Skašov udržují v provozuschopném stavu a že je schopná plného zásahu ukázali senioři při hasičském útoku. I když stáří celého sedmičlenného družstva bylo 520 let vedli si při hasičském útoku velice zdatně. K jejich překvapivému hasičskému útoku určitě přispěla historická ústroj. Více o hasičském útoku seniorů si můžete prohlédnou v kapitole fotodokumentace.

 

 

vestiční a neinvestiční akce v roce 2013

V závěru roku 2012 jsme zajistili společně s SÚS Plzeňského kraje  projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení na "Rekonstrukci silnice II/117 směr Měčín" včetně vybudování jednostranného chodníku. Rekonstrukce silnice II/117 směr Měčín byla SÚS PK v I/IV roku 2013 zařazena do plánu investic Plzeňského kraje. Rekonstrukci silnice včetně vybudování jednostranného chodníku zajistila firma STRABAG s termínem dokončení rekonstrukce silnice do 31.5.2013 a s termínem dokončení chodníku do 31.8.2013. Náklady na vybudování jednostranného chodníku ve výši 1 346 378,05 Kč hradila obec Skašov plně ze svého rozpočtu. Žádosti o poskytnutí dotace s PSOV Plzeňského kraje nebylo obci Skašov vyhověno. V prvém pololetí roku 2013 obec Skašov zajistila úpravu dvou křižovatek místní komunikace při silnici II/230, abychom omezili průjezd motorových vozidel po místní komunikaci "kovárnou" směrem na Letiny. Současně s touto akcí byla zajištěna oprava výtluků a celoplošný penetrační postřik se zadrcení na místní komunikaci od kontejnerů až k hájovně o celkové ploše 2500 m2. Náklady na úpravy dvou křižovatek pro průjezd kovárnou a oprava výtluků včetně celoplošného penetračního postřiku se zadrcením bylo hrazeno z rozpočtu obce Skašov ve výši 488067,65 Kč. Za pomoci Mas Aktivios jsme na tuto akci obdrželi dotaci ze SZIF v Českých Budějovicích ve výši 154000,- Kč. V září 2013 zajistila obce nový zdroj pitné vody pro areál koupaliště vybudováním nové vodovodní přípojky z vrtu vzdáleném od koupaliště cca 450 m. Finanční náklady na vybudování vodovodní přípojky byly ve výši 289624,- Kč a obec obdržela na tuto akci dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 200000,- Kč. Touto investicí se nám po dlouhých 25 letech zajistit dodávku pitné vody pro sportovní a kulturní areál Skašov. Pro zajištění bezpečnosti skašovských občanů byly na silnici II/230 směr Nepomuk-Přeštice instalovány informativní měřiče rychlosti při vjezdu do obce Skašov od Nepomuka a od Přeštic. Náklady na instalaci dvou měřičů rychlosti byly ve výši 119064,- Kč a obec Skašov obdržela dotaci ve výši 50000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje z programu bezpečný kraj. V rubrice fotografie na stránkách obce Skašov se můžete podívat na foto dokumentaci z těchto investičních a neinvestičních akcích,před a po rekonstrukci.

V sobotu 29. června 2013 Sbor dobrovolných hasičů Skašov pořádal  oslavy 120. výročí založení SDH SKAŠOV v areálu koupaliště SKAŠOV s tímto programem:

13:00 hodin – slavnostní valná hromada SDH Skašov

14:00 hodin – prezentace družstev k „netradičnímu“ požárnímu útoku

15:00 hodin – zahájení soutěže v „netradičnímu“ požárnímu útoku

po celé odpoledne ukázka současné i historické hasičské techniky,

včetně praktických ukázek pro děti.

Při oslavách 120. výročí založení SDH ve Skašově s soutěže v netradičním požárním útoku zůčastnili pouze čtyři hasičská družstva, z toho tři družstva SDH Skašov a jedno družstvo z Přeštic.  Velmi překvapivé bylo vystoupení hasičského družstva seniorů a seniorů čekatelů s hasičskou technikou STRATÍLEK první motorovou stříkačkou SDH Skašov, které bylo letos již 80 let. I pro své stáři ji členové sboru SDH Skašov udržují v provozuschopném stavu a že je schopná plného zásahu ukázali senioři při hasičském útoku. I když stáří celého sedmičlenného družstva bylo 520 let vedli si při hasičském útoku velice zdatně. K jejich překvapivému hasičskému útoku určitě přispěla historická ústroj. Více o hasičském útoku seniorů si můžete prohlédnou v kapitole fotodokumentace.

Obec

Svátek

Dnes je 22.5.2024

Svátek má Emil

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den biodiverzity

Zítra má svátek Vladimír

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, středa 22. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 11 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 19/10 °C
pátek 24. 5. déšť 19/10 °C
sobota 25. 5. déšť 20/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie