Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecSkašov

Oprava kaple Skašov

Zastupitelstvo obce Skašov na veřejném zasedání zastupitelstva obce přijalo nabídku MMR a již v září roku 2013 jsme obdrželi informaci o možnosti získání dotace na „Podporu obnovy drobných sakrálních staveb v obci do 3 000 obyvatel, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce, jako jsou kaple, kapličky, sochy, boží muka, kříže, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Výše dotace: Max. 70 % Výše rozpočtu Min. 50 000 Kč, max. 400 000 Kč Základní přílohy: Doklad o vlastnictví Předpokládaný rozpočet akce Prohlášení, že stavba není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR Stavební akce: projektová dokumentace, položkový rozpočet, stavební povolení.

Zadali jsme zpracování jednoduché projektové dokumentace firmě STAWO Přeštice včetně rozsahu prací při opravě kapličky, která bude obsahovat tyto opravy: výměna střešní krytiny, montáž okapů a odvod dešťové vody do kanalizace, nabarvení oplechované věže, natření oken a případná jejich oprava a zasklení, oprava fasády štukovou omítkou a nabarvení fasády celé kapličky, osazení nových vstupních dveří a úprava okolí.

Žádost o dotaci na MMR nám zpracovala a realitní kancelář Ing. Tomáš Ruprich Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové. Žádost o dotaci byla úspěšná a byla nám poskytnuta dotace v max výši 400000,-Kč.

Opravu kaple s nejnižší cenovou nabídku nám zajistila firma STAVO Přeštice pod vedením Stanislava Rajcharta. Práce byli zahájeny po Skašovské pouti v 33.týdnu opravou střešní krytiny výměnou stávajících tašek za nové tašky stejného provedení (bobrovky). Současně s opravou střešní krytiny byly vyměněny shnilé trámy nad oltářem namontovány okapy (pokrývačské práce zajistila firma Martina Pospíšila skašovského rodáka z č.p.43 syn Libuše Brandové) a dešťová voda z okapů svedena do kanalizace. Práce na kanalizaci jsme zajistili svépomocí s pracovníky Pavlem a Václavem Kurylkovi za vedení starostou obce Karlem Šrámkem starším starostou obce. Současně s opravou střešní krytiny bylo zajištěno natření plechové věže horolezeckou technikou včetně křížku na kapli. V rámci oprav byla vyměněna všechna okna jak žaluziová tak klasická zasklená za okna nová včetně nových vstupních dveří a a vše natřeno novým eternalovým nátěrem (červená a hnědá barva v poměru 1 : 1). V závěrečné fázi opravy byla zajištěna oprava vnější fasády a natření celé kaple bílou fasádní barvou včetně opravy soklu a jeho natření šedou barvou.

Po skončené opravě kaple v říjnu 2014 byly zahájeny venkovní úpravy kolem kaple a to zejména pokácení dvou vrostlých lip (stáří cca 150 let) před kaplí cca dva metry od rohu kaple. Tyto vzrostlé lípy značně poškozovali statiku budovy (prasklý oblouk nad vchodem a oltářem), a zejména poškodily podlahu kaple zvednutím cihel na podlaze (o 3 – 6 cm). I když se kácení lip neobešlo bez protestů některých občanů a dokonce sepisovali petici proti kácení lip (Jiráček ž č.p.27 a Jelínek Miroslav z č.p. 25 většina občanů byla pro odstranění lip před kaplí. Kromě pokácení lip byly odfrézované všechny pařezy od stromů před a za kapličkou a zajištěny parkové úpravy kolem kaple vysázením živého plotu k silnici a v přední části kaple.

Finanční náklady na opravu vnější části kaple včetně kácení lip a parkových úprav byly ve výši 770351,64 Kč a dotaci od MMR jsme obdrželi ve výši 400000,- Kč. Z rozpočtu obce bylo na opravu vnější části kaple uhrazeno 370351,64 Kč.

 

Oprava interiéru kaple Skašov 2015

 

V polovině srpna 2014 jsme obdrželi informaci, že pro rok 2015 bude opět vyhlášen dotační titul na opravu sakrálních staveb ve stejném rozsahu jako v letošním roce 2014. Zastupitelstvo rozhodlo zajistit PD na vnitřní opravy kaple v roce 2015. Dotační titul bude vyhlášen pravděpodobně 1.12.2014 a příjem žádostí bude do 17.2.2015. Vzhledem k tomu, že je potřeba zajistit stavební řízení potřebujeme projekt do konce listopadu letošního roku. Zpracování projektu je zadáno prostřednictvým p.faráře Marka projekční kanceláři, která se zabývá převážně církevními stavbami. Rozsah prací bude navržen, dle zpracované PD a finančních možnostech obce a realizaci žádosti. Vlastní opravu interiéru kaple Skašov v roce 2015 zajistilo již nově zvolené zastupitelstvo na volební období 2014-2018 pod vedením starosty obce Karla Šrámka staršího. Novým členem zastupitelstva byl zvolen Luboš Tříska, který nahradil Martina Fialu.

Bohužel dotační titul z MMR na opravy sakrálních staveb nebyl vyhlášen v závěru roku 2014, ale až v květnu 2015 a proto zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci z „Programu stabilizace o obnovy venkova“ Plzeňského kraje. Žádost o dotaci byla částečně úspěšná a byla nám poskytnuta dotace ve výši 200000,-Kč z rozpočtu Plzeňského kraje.

Na základě zpracovaného projektu ing. Tomáše Kostohryze byla zaslána žádost o cenovou nabídku na opravu interiéru kaple Skašov. Ze tří došlých cenových nabídek na základě nejnižší cenové nabídky byla vybrána firma Josefa Falouta malíř a lakýrník 5. května 1007 33401 Přeštice za cenu 9456696,07 Kč. Vzhledem k vysoké nabídkové ceně byla s dodavatelem smlouvy projednáno snížení ceny na konečnou cenu 699 917,- Kč. Tohoto snížení ceny bylo dosaženo zejména zajištění manuelní neodborné práce výpomoci našimi pracovníky Václavem a Pavlem Kurylukem (rozebrání podlahy,vykopání podlahy o 25 cm navezení štěrku, čištění cihel, úklidové práce a pod), včetně zajištění odborných prací svépomocí na montáži elektroinstalace k osvětlení oltáře a elektroinstalace na balkon v kapli včetně přívodu elektrické energie pro elektrický pohon zvonu, výroba mřížových dveří do vstupní chodby kaple a zajištění opravy výzdoby kaple jako je oprava soch, oprava rámů obrazů. Montáž elektroinstalace, návrh a výrobu mřížových dveří zajistil osobně starosta obce Karel Šrámek starší a opravu a natření soch a obrazů v kapli zajistil Josef Martínek malíř a lakýrník Skašov 69. Výrobu a dodání nových lavic zajistilo truhlářství Stanislav Stanislav za Farou 1 Vejprnice z cenu 69300,- Kč. Barvení těchto lavic zajistil Josef Martínek malíř a lakýrník Skašov 69.

Práce zednické, truhlářské, malířské a lakýrnické při opravě interiéru kaple Skašov zajistil pan Josef Falout 5.května 1007 33401 Přeštice za spolupráce zednické firmy a truhlářské firmy. V rámci oprav interiéru kaple Skašov byla zajištěna stavební úprava podlahy kaple. Stávající cihelná dlažby byla opatrně demontována cihly očištěny a připraveny pro další použití. Stávající podkladní vrstva podlahy byla odtěžena do hloubky 250-300 mm po té zhutněna položena separační geotextilie a provedena drenážní vrstva drtě 8/16 mm a na drenážní vrstvu drtě byla provedena vrstva kladecí z směsi vápna a písku v poměru vápno : písku 1 :3. Jako vlastní dlažba byly použity původní očištěné cihly, které byly doplněny novými cihlami kolem oltáře. Po opravě podlahy byla zajištěna oprava stávajících stěn kde byla poškozená omítka okopána a nahrazena novou omítkou, které byly v celé kapli opatřeny novou štukovou omítkou. Vhledem k poškození omítky stropu částečně utržená od rákosu byl strop opraven po celé ploše novými sádrokatronovými deskami a přeštukován novou štukovou omítkou.

Po opravě omítek byly zajištěny malířské práce v celé kapli včetně nabarvení zábradlí balkonu kaple a zajištění restaurování oltáře v kapli. Truhlářská firma zajištěná Josefem Faloutem vyrobila dodala a namontovala nové schody na balkon kaple. Stavební, truhlářské a malířské práce na opravě interiéru kaple Skašov byly zahájeny v prvním týdnu měsíce května 2015 a dokončeny v 30. týdnu 2015. 

Stěhování do interiéru kaple Skašov zajistili pracovníci obce Skašov Václav a Pavel Kurylukovi, Jan Baumruk Skašov 91 a starosta obce Karel Šrámek starší. Byly vráceny na původní místo opravené soch a obrazy, jejichž opravu zajistil Josef Martínek Skašov 69. Byly smontovány nové lavice, které nahradily původní staré židle a lavice. Montáži elektroinstalace v kapli, návrh a výrobu mříže do chodby za vstupní dveře a organizaci práce při vlastní opravě a konečné opravě v interiéru kaple Skašov zajistil starosta obce Karel Šrámek.

Celkové finanční náklady na opravu interiéru kaple stavební, truhlářské, malířské a lakýrnické byly ve výši 699 917,- Kč dodání nových lavic firmou truhlářství z Vejprnic 64800,- Kč, barvení obrazů, soch, lavic barva 6837,- Kč mzdové náklady na renovaci soch a obrazů ve výši 21452,- Kč zámečnické potřeby včetně materiálu na vstupní mříž a její zinkování a drobné výdaje z pokladny (spojovací materiál, svícny, květinová výzdoba apod.) byly ve výši cca 12729,- Kč,- Kč. Materiál na montáž elektroinstalace byl ve výši 3827,- Kč. Na opravu interiéru kaple Skašov bylo zaplaceno celkem 788110,- Kč a dotace z PSOV Plzeňského kraje byla ve výši 200 000,- Kč. Z rozpočtu obce bylo na opravu interieru kaple uhrazena částka ve výši 588110,- Kč.

Celkem za opravu vnější části kaple v roce 2014 a na opravu interiéru kaple Skašov v roce 2015 byla zaplacena částka ve výši 1 558 461,64 Kč, dotace ve výši 600 000,- Kč t.zn.že z rozpočtu obce bylo na opravu kaple Skašov v roce 2014-2015 vyplacena částka ve výši 958461,64 Kč. Tato částka určitě prodlouží životnost kulturní památky obce Skašov vybudované v roce 1882 o několik desítek let a možná i více.

Fotografie opravovaného interiéru kaple si můžete prohlédnou ve složce fotografie 2015. 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 18/8 °C
sobota 27. 7. jasno 21/8 °C
neděle 28. 7. skoro jasno 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Při jednotlivých zápasech se bojuje o každý bod