Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
ObecSkašov

Rok 2017

Plánované investiční a neinvestiční akce v roce 2017

Dle sváleného rozpočtu obce Skašov v roce 2016 se podařilo plánované investiční akce v průběhu roku realizovat. Jednou z nejvýznamější investiční akcí výstavba „Prodloužení kanalizace a ČOV Skašov“ na kterou jsme v roce 2016 obdrželi dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 4076000,- Kč a Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 582400,- Kč, kde celkové náklady na výstavbu této akce jsou plánované ve výši 5900282,- Kč. Výstavba této nejvýznamější akce byla zahájena dne 27.9.2016 výstavbou Prodloužení kanalizace při silnici II/230 a dokončena do 31.10.2016. Dodavatelská firma Zvánovec a.s. České Budějovice v zimních měsících výstavbu Vegetační čističky odpadních vod, která bude dokončena dle smlouvy o dílo nejpozději do 30.9.2017.

Z dalších plánovaných neinvestičních akcí byla zajištěna oprava povrchu místních komunikaci včetně vybudování dvou zpomalovacích prahů. Celkové náklady na tuto neinvestiční akci byly ve výši 431949,- Kč a obdrželi jsme dotaci z PSOV Plzeňského kraje ve výši 250000,- Kč.

Rozpočet obce Skašov na rok 2017 byl zastupitelstvem obce schválen na veřejném zasedání dne 17.12.2016, který je z hlediska plánovaných příjmů a výdajů nejvyšší od roku 1990. Plánované příjmy jsou ve výši 10 441 100,- Kč a výdaje jsou plánované ve výši 12 965 300,- Kč. Rozpočet na rok 2017 je ztrátový a zvýšené výdaje budou hrazeny z přebytku z minulých let, přesto předpokládáme zůstatek k 31.12.2017 ve výši 678800,- Kč.

Nejvýznamější investiční akcí v roce 2017 je dokončení výstavby „Vegetační čističky odpadních vod“ a její uvedení do zkušebního provozu. Předpokládáme že stavba bude dokončena o několik měsíců dříve a bude zahájen zkušební provoz. Součástí výstavby Vegetační čističky odpadních vod je vybudování zpevněné přístupové cesty k vegetační čističce, která též bude sloužit jako přístupová cesta k Dolejšímu rybníku.

Další plánovanou investiční akcí je oprava „Lesní cesty“ směrem na Druhou stranu v celkové délce cca 1,2 km. Požádali jsme o dotaci na opravu této lesní cesty SZIF v Českých Budějovicích a na základě jejich sdělení v závěru minulého roku jsme byli zařazeni do seznamu akcí. Na základě této informace jsme předložili na SZIF „projektovou dokumentaci“ na opravu lesní cesty a další požadované dokumenty k uvedené žádosti. V měsíci květnu SZIF rozhodne, zda nám bude dotace na výstavbu lesní cesty přidělena. Celkové náklady na výstavbu lesní cesty jsou plánované ve výši 3 266 250,- Kč a z toho dotace ze SZIF bude-li přidělena ve výši 80 % uznatelných nákladů. tj. Ve výši 2 613 000,- Kč. Z rozpočtu obce bude-li přiznána dotace uhrazeno 635 250,- Kč. V případě, že dotace ze SZIF bude schválená po realizaci akce budeme muset celkovou částku na její výstavbu uhradit a po kontrole provedené akce ze SZIF zajistit závěrečné vyhodnocení a následně nám bude dotace vyplacena. Předpokládáme proto, že si budeme muset zajistit krátkodobý úvěr ve výši cca 3 000 000,- Kč než bude dotace na lesní cestu vyplacena. Nebude-li dotace na výstavbu lesní cesty přiznána akce se realizovat nebude.

Další plánovanou investiční akcí je vybudování jednostranného chodníku při místní komunikaci od č.p.87 k č.p. 77 v celkové délce cca 120 m a šířce 1,20 – 1,50 m.

Nejvýznamější plánovaná akce na rok 2017 je setkání rodáků, které je plonováno na 10.června 2017 se zahájením ve 13,00 hod v areálu koupaliště. Pro účastníky tototo setkání bud v areálu koupaliště před přírodním jevištěm připrave velký PARTYSTAN. V odpoledním programu v době od 14 00 hod. - 16,00 hod. zahraje k tanci a poslechu „Malá muzika Nauše Pepíka“ a večer k tanci a poslechu hudební skupina „ORION“. Pro příznivce tance bude před přírodním jevištěm postaven nový dřevěný parket. Na toto setkání budou pozváni skašovští občané, skašovští rodáci a skašovští chalupáři. Všichni účastníci tohoto „Setkání rodáků a skašováků“ obdrží upomínkový dárek.

V roce 2017 budeme pokračovat v přípravě projektů na investiční a neinvestiční akce. Jedním z důležitých projektů je přípava výstavby POLDRU na východní straně obce k zajištění protipovodňových opatření. Po dohodě z majiteli pozemků o souhlasu provést stavbu a podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemků potřebných na výstavbu POLDRU zajistíme v roce 2017 projektovou dokumentaci, abychom v roce 2018 bude-li vyhlášen dotační titul na výstavbu protipovodňových opatření mohli výstavbu POLDRU realizovat. Další projekty, které budeme připravovat je zpracování projektové dokumentace na výstavbu místní komunikace u stavebních parcel naproti hájovně. Máme zájem využít z Krajského úřadu Plzeňského kraje „Dotační titul vodohospodářské infrastruktury v roce 2017“ budeme-li míst včas vyřízené stavební řízení. Dotaci je možné podávat od 1.3.2017 do 31.3.2017 prostřednictvým systému Edotací a je možnost získat dotaci až ve výši 70 % uznatelných nákladů.

Jako v předcházejících letech v letních měsících zaměstnáme tři skašovské občany na veřejně prospěšných prací, kteří budou pravidelně zajišťovat úklid a sečení veřejných travnatých ploch a úklid veřejných prostranství obce Skašov.

Další neinvestiční akce budeme realizovat dle schváleného rozpočtu na rok 2017 a dle finančních možností obce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 18/8 °C
sobota 27. 7. jasno 21/8 °C
neděle 28. 7. skoro jasno 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pořadatelé zahajují 25. ročník nohejbalu trojic u příležitosti skašovské pouti v sobotu 5.8.2017